Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

 • 0212 546 35 67
 • 0212 679 05 47
 • 0212 546 35 67
 • [protected email address]

Toplam 9 içerik listeleniyor

 • İşe iade davası- Birlikte istihdam eden her şirketin davacıyı işe başlatma yükümlülüğünün bulunduğu

  İşe iade davası- Birlikte istihdam eden her şirketin davacıyı işe başlatma yükümlülüğünün bulunduğu

  T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2015/29051 Karar No:2016/9441 Davacı tanık beyanları, fesih bildirimi, çalışma belgesi, sigorta kayıtları dikkate alındığında davacının bünyesinde bulunan davalı şirketlere hizmet verdiği, birlikte istihdam durumunda davacının herhangi bir şirkete işe iade edilmesi konusunda başvurabileceği birlikte istihdam eden her şirketin davacıyı işe başlatma yükümlülüğünün bulunduğu, bu nedenle yalnızca sigorta...

  http://www.konyarhukuk.net/ise-iade-davasi-birlikte-istihdam-eden-her-sirketin-davaciyi-ise-baslatma-yukumlulugunun-bulundugu
 • Tüketici Hukuku

  Tüketici Hukuku

  Tüketicinin Korunması Hukuku Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Yukarıda sıralanan hususlarda...

  http://www.konyarhukuk.net/tuketici-hukuku
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku

  Ticaret ve Şirketler Hukuku

  Bu süreçte şirketler muhakkak ki şirketler hukuku doğrultusunda ve şirketler hukukuna uygun bir değişme süreci geçirmek zorundadır. Çünkü Yeni Türk Ticaret Kanununda yaptırımlar eski kanunun aksine çoğunlukla hapis cezalarını da içermektedir. Bu da Şirketler Hukuku kavramının öne çıkmasına neden olmaktadır.  Değişimin ehemmiyetinin farkında olan ofisimiz Yeni bir ticaret kanununun yürürlüğe girmesi nedeni ile müvekkillerine; öncelikli olarak Yeni Türk...

  http://www.konyarhukuk.net/sirketler-hukuku
 • İflas Hukuku

  İflas Hukuku

  İflas bir tacirin borçlarını ödeyemeyecek hale gelmesi durumunda artık şirket öz varlıkları da borçlarını karşılamayacak durumda ise, alacaklarından herhangi birinin başvurusu neticesinde Ticaret Mahkemesi tarafından bütün mal varlığının cebri icra yoluyla satılarak paraya çevrilmesi ve alacaklarına sırasına göre bu paraların dağıtılması prosedürüdür. İflasta şirketin bütün malvarlıklarının satılması söz konusudur. Malvarlıklarının tamamı...

  http://www.konyarhukuk.net/iflas-hukuku
 • SMMM Nesra Gürgen KONYAR

  SMMM Nesra Gürgen KONYAR

  SMMM Nesra Gürgen Konyar, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümünden 2012 yılında mezun oldu. İstanbul Mali Müşavirler Odasına 50361 sicil numarasıyla kayıtlı olup 1989 yılında Adana’da doğmuştur. Konyar Hukuk Bürosunda 2019 yılından beri Mali İşler Direktörlüğü görevini yapmakta olup büronun muhasebe, finans ve bütçe sistemleri başta olmak üzere tüm mali işlerin sorunsuz akışından sorumlu olan Nesra Gürgen KONYAR evli ve 2 çocuk...

  http://www.konyarhukuk.net/nesra-gurgen-konyar
 • Banka ve <b class='text-danger'>Finans</b> Hukuku

  Banka ve Finans Hukuku

  Finans Hukuku; Para, Kredi, Tahvil, Faktoring işlemleri gibi konuların kurallarını belirleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Bankacılık Hukuku ile Finans Hukuku  bu bağlamda birbirinden ayrılamaz, birbirini tamamlayıcı kavramlardır. Ofisimiz Bankaların, Finans Kuruluşlarının, Sigorta Fon Şirketlerinin, Finansal Kiralama Şirketlerinin temsili, avukatlık ve danışmanlık hizmetinin profesyonel danışmanlar tarafından gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bankalar,...

  http://www.konyarhukuk.net/banka-ve-finans-hukuku
 • Enerji Hukuku

  Enerji Hukuku

  Sanayi ve Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerden sonra Enerji son zamanların en önemli konusu halinde gelmiştir. Geçmişte toprak ve altın için savaşan ülkeler artık stratejilerini bile Enerjiye göre belirlemektedir. Enerjinin ülkeler açısından önemi oldukça hayatidir. Enerji kaynaklarının azalması, Mevcut enerji kaynaklarının tüketimin oldukça hızlı bir seviyede olması ulusal ve uluslar arası bazda kurallar konulması ihtiyacını getirmiştir. Enerji Hukuku...

  http://www.konyarhukuk.net/enerji-hukuku
 • İcra Hukuku

  İcra Hukuku

  İCRA HUKUKU ve İCRA HUKUKU DAVALARI İcra Hukukunu kısaca tanımlayacak olursak; İcra Hukuku Kişilerin ya da şirketlerin kişisel ilişki ya da ticari borçlarını zamanında tam veya kısmi olarak ödememesi sebebiyle devlet kanalıyla taşınır, taşınmaz ve 3. Kişilerdeki haklarına zorla el konulması yönüyle tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Ülkemizde İcra hukuku 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Ofisimiz icra hukuku işlemlerinin, takip...

  http://www.konyarhukuk.net/07.07.2019 00:00
 • Canikli: Gayrimenkul sertifikası dönemi başlıyor

  Canikli: Gayrimenkul sertifikası dönemi başlıyor

  Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir konutun tamamı yerine belirli metrekaresinin alımına imkan tanıyan gayrimenkul sertifikasıyla ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı

  http://www.konyarhukuk.net/canikli-gayrimenkul-sertifikasi-donemi-basliyor
 
3WTURK CMS v8.1