Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

 • 0212 546 35 67
 • 0212 679 05 47
 • 0212 546 35 67
 • [protected email address]

Toplam 45 içerik listeleniyor

 • Sahte Sosyal Medya Üyeliği Açmak Suç mu?

  Sahte Sosyal Medya Üyeliği Açmak Suç mu?

  Her ne kadar sosyal medya hukuku hakkında bir kanun çıkarılmasa da sahte profil kullanmak eylemi kanunen suç teşkil edecektir. Bu eylemin suç teşkil etmesi için kişinin özel bilgilerinin kullanılması gerekmektedir.

  http://www.konyarhukuk.net/sahte-sosyal-medya-uyeligi-acmak-suc-mu
 • İşten çıkarılma zemini hazırlama amacıyla atama bildirimi yapıldığını ve fakat davacının bu atamayı kabul etmediğini

  İşten çıkarılma zemini hazırlama amacıyla atama bildirimi yapıldığını ve fakat davacının bu atamayı kabul etmediğini

  Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü

  http://www.konyarhukuk.net/isten-cikarilma-zemini-hazirlama-amaciyla-atama-bildirimi-yapildigini-ve-fakat-davacinin-bu-atamayi-kabul-etmedigini
 • İşçi çalışan Aleyhine tek taraflı Cezai Şart Konulması iş <b class='text-danger'>hukuku</b>nda Geçerli midir ?

  İşçi çalışan Aleyhine tek taraflı Cezai Şart Konulması iş hukukunda Geçerli midir ?

  İşçi veya işveren tarafı, iş sözleşmesinin devamlılığını sağlamak ya da sözleşmenin bir taraf tarafından feshedilmesi durumunda diğer tarafın uğrayacağı bir zararın önüne geçmek için iş sözleşmesine cezai şat hükümleri koymak isteyebilirler.

  http://www.konyarhukuk.net/isci-calisan-aleyhine-tek-tarafli-cezai-sart-konulmasi-is-hukukunda-gecerli-midir-
 • Av. Sebahattin KONYAR

  Av. Sebahattin KONYAR

    Konyar Hukuk Bürosunun kurucusu Av. Sebahattin KONYAR, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. İstanbul Barosuna 26306 sicil numarasıyla kayıtlı olup 1979 yılında Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi Karabulak köyünde doğmuştur. Konyar Hukuk Bürosunu, staj eğitimini ve akabinde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurdu. Mesleğin ilk yıllarında yoğun bir şekilde Ceza Hukuku alanında avukatlık yaptıktan sonra İş Hukuku,...

  http://www.konyarhukuk.net/sebahattin-konyar
 • Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi örnek dilekçesi

  Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi örnek dilekçesi

  Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma Evlilik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshedilip feshedilemeyeceği, fesih gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçi alacaklarının talep edilip edilemeyeceği soruları ile sıkça karşılaşıyor olmamız hasebiyle bu makalemizde İş Kanunu ve İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunalım istedik. 4857 sayılı İş Kanunu’ nun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga...

  http://www.konyarhukuk.net/evlilik-nedeniyle-is-sozlesmesinin-feshedilmesi-ornek-dilekcesi
 • İş <b class='text-danger'>hukuku</b> işçinin görev yerinin değiştirilmesi iş şartlarında esaslı değişiklik işçinin hakları

  İş hukuku işçinin görev yerinin değiştirilmesi iş şartlarında esaslı değişiklik işçinin hakları

  İşçiye yazılı olarak bildirilmeyen veya yazılı olarak bildirilip de altı işgünü içinde işçi tarafından kabul edilmemiş olan iş şartı değişiklikleri işçiyi bağlamaz. Görev yeri ve işi değiştirilen işçinin iş şartları esaslı şekilde değiştirilmiş durumdadır. İşçinin bu atamayı kabul etmesi ve atandığı yere gitmemesi yasal ve haklı bir mazerete dayanmaktadır. Bu durumda işveren tarafından gerçekleştirilen feshin haklı veya geçerli olduğu...

  http://www.konyarhukuk.net/is-hukuku-iscinin-gorev-yerinin-degistirilmesi-is-sartlarinda-esasli-degisiklik-iscinin-haklari
 • İşçi İşe İade Kazandıktan Sonra İşe Başlatılması İçin Annesi, Babası Tutanakla da İspat Edebilir

  İşçi İşe İade Kazandıktan Sonra İşe Başlatılması İçin Annesi, Babası Tutanakla da İspat Edebilir

  İşe Başlatmama Tazminatı ve Boşta Geçen Süre Ücretinin Tahsili İstemi / İşçi İşe İade Kararını Kazandıktan Sonra İşverene Karşı İşe Başlatılması İçin Başvurusunu, Kendi Annesi, Babası ve Kardeşi ile Birlikte Tanzim Ettiği Tutanakla da İspat Edebilir

  http://www.konyarhukuk.net/isci-ise-iade-kazandiktan-sonra-ise-baslatilmasi-icin-annesi-babasi-tutanakla-da-ispat-edebilir
 • İşverenin, işçilere eşit davranma borcunun tanımı, Yargıtay kararı

  İşverenin, işçilere eşit davranma borcunun tanımı, Yargıtay kararı

  İşverenin, işçilere eşit davranma borcunun tanımı, kapsamı ve sınırları nelerdir? Emsal Yargıtay karları İşyerinde çalışan işçilere eşit davranma ve eşit değerdeki işlerde çalışan işçilere eşit çalışma koşullarını uygulama, çağdaş iş hukukunun tanıdığı, genellikle hakkaniyet esasına dayandırılan bir borçtur. İşverenin eşit davranma borcunun hukuki kaynağını Anayasadaki eşitlik ilkesi (m. 10) ile İş Kanunundaki eşit davranma ilkesi (m....

  http://www.konyarhukuk.net/isverenin-iscilere-esit-davranma-borcunun-tanimi-yargitay-karari
 • İşe İade Davaları ve Arabuluculuk

  İşe İade Davaları ve Arabuluculuk

  İşe İade Davaları ve Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? İşe iade davalarında arabuluculuk hizmetleri, geçtiğimiz yıllarda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinde yapılan düzenlemeler neticesinde zorunlu bir hale getirilmiştir. İş mahkemelerine yapılması gereken işe iade davalarında, bir dava şartı olarak öne sürülen arabuluculuk yoluna gitme koşulu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe geçirilmiştir. Bu bağlamda hem iş...

  http://www.konyarhukuk.net/ise-iade-davalari-ve-arabuluculuk
 • Avukatın haksız yere baroya ve savcılığa şikayet edilmesi manevi tazminatı gerektirir

  Avukatın haksız yere baroya ve savcılığa şikayet edilmesi manevi tazminatı gerektirir

  YARGITAY  HUKUK GENEL KURULU 2017/1372 E. 2018/1106 K.  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 20. (Kapanan Ümraniye 3.) Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.09.2012 gün ve 2004/95 E. 2012/551 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 26.12.2013 gün ve 2013/1940 E., 2013/20648 K....

  http://www.konyarhukuk.net/avukatin-haksiz-yere-baroya-ve-savciliga-sikayet-edilmesi-manevi-tazminati-gerektirir
 • İşe iade geçerli bir sebebe dayanmayan fesih performans düşüklüğü işletmesel karar

  İşe iade geçerli bir sebebe dayanmayan fesih performans düşüklüğü işletmesel karar

  T.C.Yargıtay7. Hukuk Dairesi   Esas No:2015/20141Karar No:2015/24172K. Tarihi:3.12.2015 Özet: mahkemece, işverenin aldığı işletmesel karar sonucu davacının istihdam fazlası olduğu, bu kararı tutarlı şekilde uyguladığı, feshin kaçınılmazlığı ve feshe son çare olarak başvurulduğu, işverenin işçi çıkarmada kendi belirlediği kriterlere uygun davranıp davranmadığı hususlarında yeterli araştırma ve inceleme yapılmaksızın karar verilmesi hatalı...

  http://www.konyarhukuk.net/ise-iade-gecerli-bir-sebebe-dayanmayan-fesih-performans-dusuklugu-isletmesel-karar
 • İş ve Sosyal Güvenlik <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  İşe iade davaları da son zamanlarda iş mahkemelerinde çok açılan davalar arasındadır. İşe iade davasının şartları ve diğer davalarla ilgili detaylı bilgi diğer yazılarımızda yer alacaktır. Büromuz işçi ile işveren arasındaki sözleşme taslaklarını düzenlemekte ve şirketlere bireysel veya toplu olarak tavsiyelerde bulunmaktadır. Is kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümü sağlanmaktadır. Şirketlerin bölünme,...

  http://www.konyarhukuk.net/is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku-is-davalari-avukati
 • İşçilerin iş <b class='text-danger'>hukuku</b>nda iş yerinde maruz haklı fesih koşulunu karşılayan davranışlar

  İşçilerin iş hukukunda iş yerinde maruz haklı fesih koşulunu karşılayan davranışlar

  İşçinin karşılaşacağı haklı fesih nedenleri nelerdir? İşçiye yönelik hukuki karşılığı olan davranışlar nelerdir? Bu durumda işçi ne yapabilir? İşçinin Hakları nedir? Dünyanın her yerinde işçi ile işveren arasında bir iş ilişkisi kurulduğunda tarafları oluşturan işçi ile işveren arasında belirli bir akit otomatik olarak kurulur. Hukuk sistemlerinde bu tanımlanmıştır.

  http://www.konyarhukuk.net/iscilerin-is-hukukunda-is-yerinde-maruz-hakli-fesih-kosulunu-karsilayan-davranislar
 • Geçimsizlik Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi

  Geçimsizlik Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi

  Boşanma davası dilekçesi, boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır ? gibi sorular davanın açabilmesi için en önemli belgelerden birisidir. Boşanma dilekçesi, evliliğin yasal olarak sonlandırılmasının istendiği hallerde açılacak olan dava için gerekli olan belgelerin en başında yer almaktadır. Bu dilekçenin eksiksiz ve kusursuz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Gerek boşanma davasının kabul edilebilmesi için gerekse davacının haklarını en iyi şekilde...

  http://www.konyarhukuk.net/gecimsizlik-nedeni-ile-bosanma-davasi-dilekcesi
 • İş <b class='text-danger'>Hukuku</b> Avukatı Ücretsiz Danışma

  İş Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma

  İş Hukuku Avukatı Ücretsiz Danışma Ücretsiz avukatlık danışma hizmetlerinden yararlanmak için hizmet sunan avukatlara ulaşmanız son derce önemlidir. Hangi avukatların bu hizmeti ücretsiz olarak verdiğini öğrenmek adına iş hukuku alanında hizmet veren hukuk bürosu ve avukatları bulmanız gerekir. İş hukukunun inceleme alanına giren başlıca konular: Yıllık izin ücretleri, Kıdem ve ihbar tazminatları, İşe iade davaları, İş akdinden kaynaklanan...

  http://www.konyarhukuk.net/is-hukuku-avukati-ucretsiz-danisma
 • Bakan Gül duyurdu! Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

  Bakan Gül duyurdu! Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

  Bakan Gül yaptığı açıklamada, 'Teknik altyapımızı kurduk sisteme hazırız. Avukatlar duruşmaya videokonferansla katılacak. Yargılamaların hızlanması, adil ve makul sürelerde sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Celse programı ile de entegre edeceğiz. Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür' dedi. 'Sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz' diyen Bakan Gül, 'Hem hakim-savcılarımız, hem avukatlarımız...

  http://www.konyarhukuk.net/bakan-gul-duyurdu-yargida-e-durusma-donemi-basliyor
 • Sağlık <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Sağlık Hukuku

  Temel Kavramlar ve Kurumlar ile Mevzuat  Hasta ve Hekim Hakları   Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları Tıbbî Müdahalelerden Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk Hekimlerin Cezaî Sorumluluğu Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğu Organ ve Doku Nakli ile İnsan Üzerinde Deney ve Deneme İlaç Hukuku Sağlık Hukuku Davaları ve Çeşitleri Nelerdir? Sağlık hukuku davaları söz konusu halinde olduğu zaman kişilerin başvurduğu avukat, sağlık hukuku...

  http://www.konyarhukuk.net/saglik-hukuku
 • Av. Fatih DEMİRDÖN

  Av. Fatih DEMİRDÖN

  Çalışma Alanları  İş Hukuku, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Trafik Kazaları, İnsan Hakları Hukuku, Tüketici Hukuku, Özel ve Kamu Hukuku Davaları, (Ticaret ve Tüketici Davaları, Uluslararası mekanizmalarda hukuki süreç takibi)

  http://www.konyarhukuk.net/av-fatih-demirdon
 • İşçi <b class='text-danger'>Hukuku</b> Avukatı İstanbul İzmir

  İşçi Hukuku Avukatı İstanbul İzmir

  İş Hukuku Avukatı ve danışma konuları nelerdir? Çalışma hayatını düzenleyen birçok yasa bulunmaktadır. Bunlar ile iş hayatı, işverenlerin hakları, işçilerin hakları, alacaklar ve tazminatlar ile kıdem tazminatları gibi birçok farklı konuyu içermektedir. İş Hukuku Avukatı Ülkemizde İş Kanunu gereğince tüm çalışma hayatı belirli bir yasal temel üzerinde yürütülmektedir. Bu alanda yaşanacak anlaşmazlıklar ve sorunlarda İş Kanunu düzenleyici olarak...

  http://www.konyarhukuk.net/isci-hukuku-avukati-istanbul-izmir
 • Aile <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Aile Hukuku

  Aile Hukuku; Türk Medeni Kanununun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Aile Hukuku; Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerinin tanımlandığı hukuk dalıdır. Aile Hukuku için kısaca evliliklerin hukuku denebilir. Kanun Nişanlılık, Evlenme ve Boşanma gibi süreçleri ve tabi olduğu kuralları ayrıntılı olarak anlatmıştır. Aile Hukukuna dair çeşitli kavramlar, tartışmalar, makaleler ve yargı kararlarını aşağıdaki dokümanlarda bulabilirsiniz. Aile...

  http://www.konyarhukuk.net/aile-hukuku
 • Av. Muhammet Fatih YILMAZ

  Av. Muhammet Fatih YILMAZ

  Muhammet Fatih YILMAZ, sorumluluk ve tazminat hukuku davaları, iş hukuku, icra ve iflas hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku ve dava takibi konularında çalışmıştır. Muhammet Fatih YILMAZ, stajyer avukatlık döneminde sigorta hukuku (Destekten yoksunluk tazminatı, sürekli sakatlık tazminatı, araçların değer kaybı ve kazanç kaybı) alanında yoğun bir şekilde çalışmıştır. Sigorta tahkim komisyonundaki güncel düzenlenmeleri yakından takip etmektedir. Muhammet Fatih...

  http://www.konyarhukuk.net/av-mumamet-fatih-yilmaz
 • Tüketici <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Tüketici Hukuku

  Tüketicinin Korunması Hukuku Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Yukarıda sıralanan hususlarda...

  http://www.konyarhukuk.net/tuketici-hukuku
 • Evlilikde Mal Paylaşımı Rejimi nasıl yapılır

  Evlilikde Mal Paylaşımı Rejimi nasıl yapılır

  Evlilikde mal rejimi nedir ve yasal uygulamları nelerdir şeklinde sorularınızın cevapları için sayfamızda bulunan maddeleri tek tek inceleyebilir kafanızdaki soru işaretlerinin çözülmesine yardımcı olabilirsiniz.

  http://www.konyarhukuk.net/evlilikde-mal-paylasimi-rejimi-nasil-yapilir
 • Av. Mazhar ELDEN

  Av. Mazhar ELDEN

  Kişisel Bilgiler:  İstanbul Barosu’na 56902 sicil numarasıyla kayıtlı Avukat Mazhar ELDEN, 1 Eylül 1989 tarihinde Bingöl’de doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimini İstanbul’un farklı ilçelerinde, lise eğitimini Gaziosmanpaşa ilçesindeki Mevlana Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olarak tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra Hakim ve Savcılık sınavlarında...

  http://www.konyarhukuk.net/avukat-mazhar-elden
 • Bilişim <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Bilişim Hukuku

  Bilişim Hukuku; özellikle bilgisayar kullanımının artması ve network ağları sayesinde artık hemen hemen her şeyin internet üzerinden yapılması sebebiyle ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır. Türk Ceza Kanununda madde 243-246 arasında yer almaktadır.  Banka Hesap Bilgileri ve her türlü bilişim sistemlerine izinsiz yasal olmayan yollardan girip hesaplardan para aktarımı yapılmasını engellemek veya sistemlere zarar vermek için yapılan hacker saldırılarını engellemek...

  http://www.konyarhukuk.net/bilisim-hukuku
 • Ticaret ve Şirketler <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Ticaret ve Şirketler Hukuku

  Bu süreçte şirketler muhakkak ki şirketler hukuku doğrultusunda ve şirketler hukukuna uygun bir değişme süreci geçirmek zorundadır. Çünkü Yeni Türk Ticaret Kanununda yaptırımlar eski kanunun aksine çoğunlukla hapis cezalarını da içermektedir. Bu da Şirketler Hukuku kavramının öne çıkmasına neden olmaktadır.  Değişimin ehemmiyetinin farkında olan ofisimiz Yeni bir ticaret kanununun yürürlüğe girmesi nedeni ile müvekkillerine; öncelikli olarak Yeni Türk...

  http://www.konyarhukuk.net/sirketler-hukuku
 • Af Yasasından 162 bin 989 kişi Yararlanacak

  Af Yasasından 162 bin 989 kişi Yararlanacak

  Adli Mahkumlara af yasası mahkumlar ve mahkum aileleri tarafından heyecanla beklenirken bütün gözler milliyetçi hareket Partisi'nin Meclise vereceği af yasasına takılmıştı. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bugün yaptığı açıklamada bımbayı patattı.

  http://www.konyarhukuk.net/af-yasasindan-162-bin-989-kisi-yararlanacak
 • İflas <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  İflas Hukuku

  İflas bir tacirin borçlarını ödeyemeyecek hale gelmesi durumunda artık şirket öz varlıkları da borçlarını karşılamayacak durumda ise, alacaklarından herhangi birinin başvurusu neticesinde Ticaret Mahkemesi tarafından bütün mal varlığının cebri icra yoluyla satılarak paraya çevrilmesi ve alacaklarına sırasına göre bu paraların dağıtılması prosedürüdür. İflasta şirketin bütün malvarlıklarının satılması söz konusudur. Malvarlıklarının tamamı...

  http://www.konyarhukuk.net/iflas-hukuku
 • İşçinin haksız rekabetine ilişkin davalar t.caret mahkemesinde görülür

  İşçinin haksız rekabetine ilişkin davalar t.caret mahkemesinde görülür

  Özet: Eldeki dava, davalının imzaladığı “rekabetyasağı taahhüdü” ile işten ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle rekabet etmemeyi taahhüt etmesine karşın; akdin sona ermesinden sonra aynı alanda faaliyet gösteren başka bir şirkette çalıştığı ve rekabet yasağını ihlal ettiği iddiasına dayanmaktadır. Davaya dayanak alınan taahhüdün işçi ile işveren arasında düzenlenmiş olması, bu taahhüt nedeniyle çıkan uyuşmazlığın iş hukuku...

  http://www.konyarhukuk.net/iscinin-haksiz-rekabetine-iliskin-davalar-t-caret-mahkemesinde-gorulur
 • Sermaye Piyasası <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Sermaye Piyasası Hukuku

  Sermaye piyasalarının denetlenmesi amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu ile Sermaye Piyasları Kurulu (SPK) kurulmuştur. Kurulun mevzuatta bahsedilen temel görevleri: Yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde Kurulun temel görevleri; •     Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek, •     Kanun kapsamına giren sermaye piyasalarını ve kuruluşlarını düzenlemek/denetlemek, •     Sermaye piyasasına yatırım...

  http://www.konyarhukuk.net/sermaye-piyasasi-hukuku
 • Rekabet <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Rekabet Hukuku

  Rekabet; kar amacı güden kuruluşlar arasında karlarını arttırmak amacıyla birbirleriyle giriştikleri çekişmedir.  Ve rekabetin korunması bir gerekliliktir ve günümüz şartlarında yararları yadsınamayacak kadar çoktur.Piyasa ekonomisindeki rekabetin korunması; sosyal adaleti, teknolojinin gelişmesini, piyasalardaki ekonomik etkinliği korur. Rekabetin korunması yeni ticari kuruluşların oluşumunun güvencesidir ve firmaların piyasaya uyumu konusunda dinamizm...

  http://www.konyarhukuk.net/rekabet-hukuku
 • Vergi <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Vergi Hukuku

  VERGİ HUKUKU ve VERGİ DAVALARI VERGİ HUKUKU Vergi Hukuku kavramının tanımlamadan önce vergiyi tanımlamak gerekecektir. Vergi; Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin yasalara göre doğrudan doğruya veya dolaylı olarak vatandaşlarından topladığı paradır. Vergi Hukuku dahilinde vergi toplanması işini düzenleyen kanun 213 sayılı Vergi Usul Kanunudur. Vergi Usul Kanununa göre Hükümet adına Vergi Hukukunu uygulayan yani vergi mükellefini tespit eden, vergi...

  http://www.konyarhukuk.net/vergi-hukuku
 • Eşya <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Eşya Hukuku

  Eşya Hukuku gerçek yada tüzel bir kişiliğin bir eşya üzerindeki egemenlik hakları ve tasarruflarını,ayni haklarını, bunların nasıl kullanılacağını, ihlali durumunda neler yapılabileceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Kısaca kişinin eşya üzerinden mutlak haklarını düzenleyen hukuktur. Türk Medeni Kanunu’nun 4.kitabında geçmektedir. Eşya Hukuku’nun diğer adı Mülkiyet Hukuku’dur. Mülkiyet Hakkı bir eşya üzerinde kişilere tanınabilecek en geniş...

  http://www.konyarhukuk.net/esya-hukuku
 • İdare <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  İdare Hukuku

  İDARE HUKUKU ve İDARİ DAVALAR Danıştay kanunu Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri hakkında kanun İdari yargılama usulü kanunu Anayasa mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri ile ilgili hükümleri Anayasa mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanun Uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyiş hakkında kanun Askeri yüksek idare mahkemesi kanunu Tebligat kanunu Milletlerarası tahkim...

  http://www.konyarhukuk.net/idare-hukuku
 • Borçlar <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Borçlar Hukuku

  Borçlar Hukuku kavramını anlatmak için öncelikle Borç kelimesinin hukuk anlamında tanımını yapmamız gerekmektedir. Borç; Bir davranışta bulunmak, bir şeyi vermek, bir davranıştan kaçınmak veya bir hükümlülüğün altına girmektir. Kanunumuzda bu borcu yerine getirmesi gereken kişiye borçlu denir. Kişinin yerine getirmesi zorunda olduğu fiil ise kanunumuzda Edim olarak adlandırılmıştır. Borçlar Hukuku borç ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür....

  http://www.konyarhukuk.net/borclar-hukuku
 • Banka ve Finans <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Banka ve Finans Hukuku

  Finans Hukuku; Para, Kredi, Tahvil, Faktoring işlemleri gibi konuların kurallarını belirleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Bankacılık Hukuku ile Finans Hukuku  bu bağlamda birbirinden ayrılamaz, birbirini tamamlayıcı kavramlardır. Ofisimiz Bankaların, Finans Kuruluşlarının, Sigorta Fon Şirketlerinin, Finansal Kiralama Şirketlerinin temsili, avukatlık ve danışmanlık hizmetinin profesyonel danışmanlar tarafından gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bankalar,...

  http://www.konyarhukuk.net/banka-ve-finans-hukuku
 • Miras <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Miras Hukuku

  Miras Hukuku bir gerçek kişinin ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının durumunu düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Mirasçı ise ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş kişinin soy bağı, ölüme bağlı vasiyetname ya da evlat edinme gibi sebeplerle mirasın intikal ettiği veya edeceği kişidir. Hukukumuzda Miras Hukuku Medeni Kanun içerisinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ofisimiz Muris...

  http://www.konyarhukuk.net/miras-hukuku
 • İş <b class='text-danger'>Hukuku</b> Avukatlık Hizmetleri

  İş Hukuku Avukatlık Hizmetleri

  İş Hukuku İşçi Davaları İş Hukuku Davaları, Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacakları, İşe İade Davaları, İş Davalarının İş Kazası ve Meslek Hastalığı tazminat davaları mevcut işçileri bir diğer deyimle çalışanların ne yazık ki yasal haklarının bilmemektedir

  http://www.konyarhukuk.net/is-hukuku
 • Enerji <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Enerji Hukuku

  Sanayi ve Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerden sonra Enerji son zamanların en önemli konusu halinde gelmiştir. Geçmişte toprak ve altın için savaşan ülkeler artık stratejilerini bile Enerjiye göre belirlemektedir. Enerjinin ülkeler açısından önemi oldukça hayatidir. Enerji kaynaklarının azalması, Mevcut enerji kaynaklarının tüketimin oldukça hızlı bir seviyede olması ulusal ve uluslar arası bazda kurallar konulması ihtiyacını getirmiştir. Enerji Hukuku...

  http://www.konyarhukuk.net/enerji-hukuku
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

  Fikri Haklar: Bir Eser Üzerinde sahip olunan maddi ve manevi hakların tamamı olarak anlatılabilir. Diğer bir deyişle kişisel zeka ürünü olan edebiyat, müzik, sinema eserleri, tasarımlar ve ilmi yazılar v.b eser mahiyetinde görülebilecek eseri meydana getiren kişiye ve onun ölümünden sonra yasal mirasçılarına belirli bir süre tanınan korumadır. Bu koruma ile eser sahipleri eserlerini serbestçe paylaşmayı ve kullanımını kontrol altına alma gücüne sahip olur....

  http://www.konyarhukuk.net/fikri-ve-sinai-mulkiyet-hukuku
 • İcra <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  İcra Hukuku

  İCRA HUKUKU ve İCRA HUKUKU DAVALARI İcra Hukukunu kısaca tanımlayacak olursak; İcra Hukuku Kişilerin ya da şirketlerin kişisel ilişki ya da ticari borçlarını zamanında tam veya kısmi olarak ödememesi sebebiyle devlet kanalıyla taşınır, taşınmaz ve 3. Kişilerdeki haklarına zorla el konulması yönüyle tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Ülkemizde İcra hukuku 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Ofisimiz icra hukuku işlemlerinin, takip...

  http://www.konyarhukuk.net/07.07.2019 00:00
 • Kamulaştırma <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Kamulaştırma Hukuku

  KAMULAŞTIRMA HUKUKU ve KAMULAŞTIRMA DAVALARI Kamulaştırmanın anlamı; Devlet tarafından gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların devlet mülkiyetine geçirilmesi yani devletleştirilmesi demektir. Devletler sosyal devletin gereksinimlerini karşılayabilmek adına hizmet yapmak zorundadır. İşte devletin hizmet yapabilmesi için gayrimenkule ihtiyacı olduğu takdirde yapacağı kamulaştırmaya dair işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma...

  http://www.konyarhukuk.net/kamulastirma-hukuku
 • E-Ticaret <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  E-Ticaret Hukuku

  Elektronik Ticaret Hukuku E-TİCARET HUKUKU ve UYGULAMALARIMIZ E – Ticaret Hukuku; Kuşkusuz ülkemizde 2012 yılının yıldızı e ticaret oldu. 2012 yılında e ticaret sitelerinin yabancı firmalar ile birleşme ve devralmaları sonucunda sektöre yansıyan aktiflerin sonucu sektör şaşırtıcı bir şekilde başarıyla parladı. Tabi bu başarı sadece e ticaret şirketlerinin altyapı anlamında hazır olmaları sayesinde olmadı. Başarı aynı zamanda; Türk şirketlerinin e...

  http://www.konyarhukuk.net/e-ticaret-hukuku
 • Marka <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Marka Hukuku

  MARKA HUKUKU MARKA HUKUKU ve MARKA DAVALARI Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Markanızı firmanızın adı olarak tescil...

  http://www.konyarhukuk.net/marka-hukuku
 • Özel Güvenlik <b class='text-danger'>Hukuku</b>

  Özel Güvenlik Hukuku

  • Özel Güvenlik Şirketi kurulması, gerekli izinlerin alınması • Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi alınması ve değişiklikleri • Sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü • Özel Güvenlik Görevlilerinin istihdamı ile ilgili iş hukuku ve özel güvenlik hukuku danışmalık • Alarm Merkezi Kuruluşu ve ilgili izinlerin alınması ile ilgili danışmanlık • Davaların takibi Büromuzda çalışan her bir Özel Güvenlik Avukatı Özel Güvenlik Hukuku alanında...

  http://www.konyarhukuk.net/ozel-guvenlik-hukuku
 
3WTURK CMS v8.1