Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

Dilekçe Örnekleri

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi örnek dilekçesi

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi örnek dilekçesi

Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma Evlilik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshedilip feshedilemeyeceği, fesih gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçi alacaklarının talep edilip edilemeyeceği soruları ile sıkça karşılaşıyor olmamız hasebiyle bu makalemizde İş Kanunu ve İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunalım istedik. 4857 sayılı İş Kanunu’ nun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga İş Kanunu’ nun bazı hükümleri hala yürürlüktedir. Evlilik nedeniyle iş akdinin feshine ilişkin olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 120. Maddesinin atfı ile 1475 sayılı mülga İş Kanunu’ nun 14. maddesi yürürlüktedir. Bu maddeye göre kişi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedilebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir.
Örnek Boşanma, Tedbir, İştirak ve Yoksulluk Nafakası Dava Dilekçesi

Örnek Boşanma, Tedbir, İştirak ve Yoksulluk Nafakası Dava Dilekçesi

Boşanan çiftler açısından boşanmadan sonra, en büyük sorunlarının başında ödenecek olan nafaka miktarı ve çocukların velayeti gelmektedir. Özellikle, küçük çocuklu ailelerde, çocukların küçük ve bakıma muhtaç olmaları nedeniyle anneye verilmesine karar verilmekte, boşanan anne ise velayetini aldığı çocuklarının bakım ve giderleri için boşandığı eşinden iştirak nafakası adı altında nafaka talep etmektedir. Daha önce yazmış olduğumuz yazılarımızda, boşanma, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve genel olarak nafaka ile ilgili ayrıntılı bilgi vermiştik. Bu yazımızda ise İştirak nafakasının ne olduğu, kimlerin iştirak nafakası talep edebileceği ve nereden talep edileceği ile ilgili kısaca bilgi verdikten sonra İştirak Nafakası Dilekçe Örneğini sizlerle paylaşıyorum
Geçimsizlik Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi

Geçimsizlik Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davası dilekçesi, boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır ? gibi sorular davanın açabilmesi için en önemli belgelerden birisidir. Boşanma dilekçesi, evliliğin yasal olarak sonlandırılmasının istendiği hallerde açılacak olan dava için gerekli olan belgelerin en başında yer almaktadır. Bu dilekçenin eksiksiz ve kusursuz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Gerek boşanma davasının kabul edilebilmesi için gerekse davacının haklarını en iyi şekilde koruyabilmesi için boşanma davası dilekçesinin boşanmaya ilişkin olarak tüm hukuki gerekçeleri ve dayanakları içermesi gerekmektedir. Bu sebeple boşanma davası dilekçesi hazırlamak büyük dikkat ve önem isteyen bir işlemdir. Boşanma davası dilekçesi, boşanma sürecinin iskeletini oluşturacağından dolayı mutlaka hukuki bilgi ve deneyime sahip olan bir kişi tarafından hazırlanmalıdır. Boşanma davası dilekçesinde boşanma nedenlerine de atıf yapılmalıdır. Bunun yanı sıra söz konusu dilekçede boşanmaya sebep olan deliller de belirtilmelidir. Ayrıca eğer varsa tedbir talepleri ile usuli talepler eksiksiz bir şekilde yer almalıdır. Özellikle dilekçenin sonuç kısmı ve talep kısmı davacının herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına çok dikkatli bir şekilde doğru ve eksiksiz yazılmış olmalıdır. Boşanma dilekçesi yazarken boşanmaya sebep olan olay ya da olaylar hikaye biçiminde uzun bir şekilde yazılmamalı ve dilekçe boş yere doldurulmamalıdır. Bunun yerine olayların yalnızca aile hukuku kısmını ilgilendiren detaylara yer verilmesi dilekçenin doğruluğu açısından önem arz etmektedir.
Savcılığa Şikayet İçin Dilekçe Örneği

Savcılığa Şikayet İçin Dilekçe Örneği

Günlük hayatımızda tarafımıza karşı işlenen herhangi bir suç ile karşı karşıya kalmamız durumunda, ilgili birimlere müracaattta bulunmak ve şikayetçi olmak gerekmektedir. Bunun için ister istemez bir dilekçe hazırlamak ve bu makamlara ibraz etmek gerekir. Bu makamlar kolluk birimleri ile adli merciilerdir. Adli merciiler deyince de Savcılıklardır diyebiliriz. Bugünkü yazımızda bu konuda işinizi kolaylaştırmak adına Savcılığa Şikayet İçin Dilekçe Örneği paylaşımında bulunmaya çalışacağız.
İcra Takibine İtiraz  İcra Borca İtiraz Dilekçe Örneği

İcra Takibine İtiraz İcra Borca İtiraz Dilekçe Örneği

Eğer bir borcunuz nedeniyle icraya verilmişseniz ve borç tutarını doğru olup olmadığı konusunda endişeleriniz varsa, bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki dilekçe örneğini kullanınız ÖZELİKLE YETKİ VE HER ZAMAN İTİRAZ EDİN AYRICA FAİZ İSE YASAL FAİZ UYGULAMASIN TALEP EDİN
 
3WTURK CMS v8.3.1