Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

kıdem tazminatı nasıl alınır hesaplanır Emsal Yargıtay kararı

kıdem tazminatı nasıl alınır hesaplanır Emsal Yargıtay kararı

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin fesih nedeni önemlidir. İstifa eden kıdem tazminatı alamaz. Fakat yine de çalışan, bazı koşulları taşımak koşuluyla istifa edip kıdem tazminatını patronundan alabiliyor. Kıdem tazminatı, geçtiğimiz dönemde fon tartışmalarıyla gündemdeydi. Kıdem tazminatı fonu tartışmalarının şimdilik rafa kalkması, kıdemin bugünkü haliyle devam edeceğini gösteriyor. İLK ŞARTI: EN AZ 1 YIL Bir yıldan daha kısa süre çalışan işçi, hangi nedenle işten çıkmış olursa olsun kıdem tazminatı alamaz. Bir yıl ve daha uzun sürelerle aynı işverene bağlı olarak çalışan işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağı ise iş sözleşmesinin fesih nedenine bağlıdır. Yani bir yılı tamamlayıp işten ayrılan herkes kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin işten çıkış nedeninin kanunda belirtilen nedenlerden biri olması gerekir. İşveren yasaya uymuyorsa işçi iş sözleşmesini fes ederek tazminatının alır Örnek olarak: İşçi işten ayrılırken siz yasalara uymuyorsunuz ben bu yüzde sözleşmemi fes ediyorum des dahi içi için yeterlidir çalışanla asal istifa ibaresi bulanması gerekir istifa veya özel, ailevi, gibi kendin kendi kişinin haksız olduğu bir dilekçe vermesin mutlaka tek taraflı sözleşme fesi yapsın Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır işte Yargıtay kararı
Sahte Sosyal Medya Üyeliği Açmak Suç mu?

Sahte Sosyal Medya Üyeliği Açmak Suç mu?

Her ne kadar sosyal medya hukuku hakkında bir kanun çıkarılmasa da sahte profil kullanmak eylemi kanunen suç teşkil edecektir. Bu eylemin suç teşkil etmesi için kişinin özel bilgilerinin kullanılması gerekmektedir.
İşyeri devri, işçiye fesih hakkı verir mi?

İşyeri devri, işçiye fesih hakkı verir mi?

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı şekilde işyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkânı vermez
İşten çıkarılma zemini hazırlama amacıyla atama bildirimi yapıldığını ve fakat davacının bu atamayı kabul etmediğini

İşten çıkarılma zemini hazırlama amacıyla atama bildirimi yapıldığını ve fakat davacının bu atamayı kabul etmediğini

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
5188 sayılı kanuna göre Özel Güvenlik görevlilerinin hakları

5188 sayılı kanuna göre Özel Güvenlik görevlilerinin hakları

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606

İşyeri devri, işçiye fesih hakkı verir mi?

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı şekilde işyeri devri kural olarak işçiye haklı fesih imkânı vermez.
Yurtdışında Çalışan İşçilerin Hakları Yurtdışında Türk işçinin tazminat hakkı hesabında

Yurtdışında Çalışan İşçilerin Hakları Yurtdışında Türk işçinin tazminat hakkı hesabında

Yurt dışından iş alan işverenlerimiz, özellikle müteahhit firmaları, bu işleri yürütmek için genellikle Türkiye'den işçi götürmektedirler. Ancak yurt dışına işçi götürebilmek bazı kurallara bağlanmıştır. Bunun için öncelikle Türkiye İş Kurumundan izin almak, işçilerle yurt dışı işçi sözleşmesini yapmak ve bu sözleşmeleri Türkiye İş Kurumuna onaylatmak gerekmektedir.
İşçilerin işten ayrılma dilekçesi örneği istifa nasıl edilir. işçi hakları nelerdir ,İstifa Dilekçesi Örneği

İşçilerin işten ayrılma dilekçesi örneği istifa nasıl edilir. işçi hakları nelerdir ,İstifa Dilekçesi Örneği

Her isteyen istediği zamanda istifa edememektedir. İstifa etmek isteyen çalışanların genellikle; işlerinde mutsuz oldukları, çalışmak istemediği bir sektörde çalışmaları, psikolojik baskı altında olmaları, yeni iş arayışında olmaları, sektör değiştirmeleri, aynı pozisyonda farklı yerlerden iş teklifi almaları gibi nedenlerle işlerinden ayrılmak istedikleri görülmektedir. Çalışan işten çıktığı zaman işyerinde olan olmsızlukları mutlamak yazın. İstifa eden işçi hiç bir hak ve işszlik maaşı bile alamaz . Çalışan işçiler, istifa ettiği takdirde hak talebinde bulunamaz. İşverenin Ücret, İş Tanımı, İşyeri, İş Şartları Gibi Konularda İşçiyi Kandırması; İş sözleşmesi yapılırken işverenin, bu sözleşmede yer alacak esaslı konularda işçiyi kandırması, yanıltması, aldatması gibi davranışlar iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi durumunu doğuracak ve bu çalışan kıdem tazminatı hakkını saklı tutarak iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecektir.
İş mahkemeleri kanunu değişiyor işçilerin hak arama olanağı zorlanıyor

İş mahkemeleri kanunu değişiyor işçilerin hak arama olanağı zorlanıyor

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısındaki zorunlu arabuluculuk görüşülüyor İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı” gündemiyle yarın toplanacak.
İşçi çalışan Aleyhine tek taraflı Cezai Şart Konulması iş hukukunda Geçerli midir ?

İşçi çalışan Aleyhine tek taraflı Cezai Şart Konulması iş hukukunda Geçerli midir ?

İşçi veya işveren tarafı, iş sözleşmesinin devamlılığını sağlamak ya da sözleşmenin bir taraf tarafından feshedilmesi durumunda diğer tarafın uğrayacağı bir zararın önüne geçmek için iş sözleşmesine cezai şat hükümleri koymak isteyebilirler.
 Annelere Yarım Zamanlı Çalışma İşçi Memur İzni Hakkı kanunu Detayları

Annelere Yarım Zamanlı Çalışma İşçi Memur İzni Hakkı kanunu Detayları

Annelerin yarım gün çalışıp tam maaş almaları sayesinde devlet katkısı olacak. Anne ve babadan isterse birisi çocuk okula gidene kadar yarım gün çalışabilecek
İş hukuku işçinin görev yerinin değiştirilmesi iş şartlarında esaslı değişiklik işçinin hakları

İş hukuku işçinin görev yerinin değiştirilmesi iş şartlarında esaslı değişiklik işçinin hakları

İşçiye yazılı olarak bildirilmeyen veya yazılı olarak bildirilip de altı işgünü içinde işçi tarafından kabul edilmemiş olan iş şartı değişiklikleri işçiyi bağlamaz. Görev yeri ve işi değiştirilen işçinin iş şartları esaslı şekilde değiştirilmiş durumdadır. İşçinin bu atamayı kabul etmesi ve atandığı yere gitmemesi yasal ve haklı bir mazerete dayanmaktadır. Bu durumda işveren tarafından gerçekleştirilen feshin haklı veya geçerli olduğu kabul edilemez.
İşçileri fazla mesai sınırı ne kadar kıdem tazminatı almaya hakları varmı

İşçileri fazla mesai sınırı ne kadar kıdem tazminatı almaya hakları varmı

İş Kanunu'na göre fazla mesai 270 saati geçemez İşçiye bir yıl içinde en fazla 270 saat fazla mesai yaptırılabiliyor. İşçi rıza gösterse de, yılda 270 saatten daha fazla mesai yapamaz. Fazla mesai şahitlerle ispat edilirse geçmişteki ücretler faiziyle birlikte alınır.
İşverenden izinsiz ek iş yapan İşçi tazminatsız kovuldu

İşverenden izinsiz ek iş yapan İşçi tazminatsız kovuldu

Ek iş yapan İşçiler tazminat işten atılma sebeptir.İş hayatının tartışmalı konuları arasında yer alan ek iş ile ilgili Yargıtay'dan emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, Facebook üzerinden ek iş yaptığı için işten atılan çalışanın iş akdinin feshedilmesinin 'haklı fesih' kapsamına girdiğini hükmetti. Mahkemet, ek iş yapan çalışanın işten atılmasını da haklı buldu.Bir restaurantta soğuk mezeci olarak çalışan personel, ek iş olarak 'dövme' yapmaya başladı. Soğuk mezeci, ek işi ise facebook üzerinden verdiği ilanlarla gerçekleştirdi. Yani çalışan, facebook üzerinden ek yaparak gelir elde etti. Bunu öğrenen işveren ise, kendisinden habersiz olarak ek iş yaptığını belirterek çalışını işten çıkardı.
Fazla Çalışma Bordrolar Banka Ödemeleri Gece Çalışmaları

Fazla Çalışma Bordrolar Banka Ödemeleri Gece Çalışmaları

FAZLA ÇALIŞMA • BORDROLAR • BANKA ÖDEMELERİ GECE ÇALIŞMALARI Özel Güvenlik Hakları. İçerdikleri ücretlerin işçiye banka kanalıyla ödendiği tespit edilen bordrolar imzalı bordro hükmünde olup, bu bordrolarda tahakkuk ettirilen fazla çalışmalardan daha fazla çalışma yapıldığı yazılı delil ile ispatlanmalıdır. İşyerinde iki gün gece, iki gün gündüz, iki gün dinlenme şeklinde çalışan işçinin haftalık 45 saati aşan çalışması bulunmasa da gece çalışmalarındaki 7,5 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılmalıdır.
Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında eşyaya zarar gelebilir

Trafik Kazalarından Doğan Maddi Tazminat Trafik kazasında eşyaya zarar gelebilir

trafik kaza mağdurlarına hukuki destek ve danışmanlık vermekte ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çalışmalar yapmaktayız. Yazımızda trafik kazalarında kendisi veya yakını mağdur olan kişiler için trafik kazası tazminatı makalesi ile hukuki bilgilendirmede bulunduk.
 Trafik kazası Manevi tazminatın hakkınız olabilir ?

Trafik kazası Manevi tazminatın hakkınız olabilir ?

Son 15 yıl içinde trafik kazası geçirdiyseniz veya bir yakınınızı kaybettiyseniz ciddi miktarlarda tazminat hakkınız olabilir
Alt işverenler taşeron değişmesine karşın işçinin asıl işverenin işyerinde çalışmaya devam etmesinde

Alt işverenler taşeron değişmesine karşın işçinin asıl işverenin işyerinde çalışmaya devam etmesinde

Alt işverenler taşeron şirketlerin değişmesine karşın işçinin asıl işverenin işyerinde çalışmaya devam etmesinde değişen alt işverenlere işyeri devri hükümlerinin uygulanacağı işyeri devrine ilişkin sorumluluk kıdem tazminatından devreden işverenin iki yıllık süre sınırı olmaksızın kendi dönemi için sorumlu olacağı feshe bağlı haklardan son işverenin sorumlu olacağı
İş Sözleşmesi Tatil Gününe denk gelmesi sonrasında işten çıkartması işe iade davasın

İş Sözleşmesi Tatil Gününe denk gelmesi sonrasında işten çıkartması işe iade davasın

İş Sözleşmesi, 2 Defa Tatil Gününden Sonraki Aynı Zamanda Gece Vardiyasının Başlangıcına Denk Gelen İş Gününe Gelmemesi Nedeniyle Yapılan Feshin Geçersizliğinin Tespiti ile İşe İade Davası
İşçi İşe İade Kazandıktan Sonra İşe Başlatılması İçin Annesi, Babası Tutanakla da İspat Edebilir

İşçi İşe İade Kazandıktan Sonra İşe Başlatılması İçin Annesi, Babası Tutanakla da İspat Edebilir

İşe Başlatmama Tazminatı ve Boşta Geçen Süre Ücretinin Tahsili İstemi / İşçi İşe İade Kararını Kazandıktan Sonra İşverene Karşı İşe Başlatılması İçin Başvurusunu, Kendi Annesi, Babası ve Kardeşi ile Birlikte Tanzim Ettiği Tutanakla da İspat Edebilir
Özel Güvenlik Görevlisi işçilerin  proje yer değişliği tazminatları

Özel Güvenlik Görevlisi işçilerin proje yer değişliği tazminatları

İş yerende sık sık yer veya şube değişmesi durumunun en çok karşılaşıldığı meslek grubudur. İşveren geçerle ve zorunlu nedenler dışında şıkça işçileri beyanını almadan yer değiştirmese feshi nedendir. İşçileri Görev / Pozisyon Değişikliği İş sözleşmesi, hem işçi hem de işverenin ortak rızası ile çalışma koşulları, görev, işyeri konularında anlaşılarak başlatılır. Bu nedenle yapılan esaslı değişikliklerde de tarafların rızasının olması gerekmektedir.
Yargıtay WhatsApp yazışmalarını kişisel veri olarak olarak kabul etti, İşçi İşten Atamaz.

Yargıtay WhatsApp yazışmalarını kişisel veri olarak olarak kabul etti, İşçi İşten Atamaz.

İş hayatında aynı işyerinde çalışanların whatsapp programı kullanarak kendi aralarında gruplar kurdukları ve bu gruplarda zaman zaman işyeri uygulamalarını, yöneticilerini veya işverenlerini eleştirdikleri ve bazen de sınırı aşan yorumlarda bulundukları görülebilmektedir. Bu tip yazışmalar genelde whataspp gruplarında bulunan bir işçinin çeşitli amaçlarla konuyu işverenine aktarması veya iş akdinin feshedilmesi sonrası zimmetlenen telefonun iadesi ile yazışmaların ortaya çıkması şeklinde açığa çıkmaktadır.Bu tip whatsapp yazışmalarında bir başka çalışana veya işverene hakaret edilmesi durumunda işçinin iş akdine son verilebilecek midir ? İş Kanunu’nun 25/2-b maddesine göre İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması, aynı maddenin “d” bendine göre de İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması işveren açısından haklı sebep olarak düzenlenmiş olup, iş akdi bu gerekçe ile sona eren çalışanın açacağı işe iade veya kıdem tazminatı alacağı davalarında işverenin iddiaları ispat etmesi halinde davaların reddedileceği muhakkaktır. Konu ile yakından ilgili Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 10.01.2019 tarih ve 2018/10718 E ve 2019/559 K sy kararında bu durum tartışılmıştır. Karara konu olan olaylarda;
3600 işten ayrılma dilekçesi işten ayrılma dilekçe örneği

3600 işten ayrılma dilekçesi işten ayrılma dilekçe örneği

15 yıl 3.600 günle kıdem tazminatı, emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları doldurmak anlamına gelmektedir. Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran işçi yaş şartını çalışmadan bekleyebilir ve bu nedenle işinden ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir.
İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar yaşadığında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurması zorunlu oluyor

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar yaşadığında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurması zorunlu oluyor

Tasarının yasalaşması ile birlikte işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar yaşadığında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurması zorunlu oluyor. Adalet Bakanlığı tarafından işçi ve işveren kesimlerinin görüşleri de alınarak hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM’ye gönderiliyor.
Özel güvenlik Turizm ve sağlık sektöründe yeni düzenleme Özel güvenlik hakların ne olacak

Özel güvenlik Turizm ve sağlık sektöründe yeni düzenleme Özel güvenlik hakların ne olacak

Özel güvenlik Turizm ve sağlık hizmetlerinde çalışanların gece çalışma sürelerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde vardiya sayısı 24 saatte iki olacak şekilde düzenlenebilecek. Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde personelin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.
Trafik Kazaları ve Tazminat Davası Trafik Kazası Mağduriyet Hakkı

Trafik Kazaları ve Tazminat Davası Trafik Kazası Mağduriyet Hakkı

Ülkemizde, araç kullanımı ve trafik kurallarına uyma gibi eğitimlerin yeterince verilmemesinden dolayı sıklıkla trafik kazaları meydana gelmektedir. Trafik kazalarının nedenleri gerekli eğitimlerin doğru bir şekilde verilmemesinden, trafik denetimlerinin eksik yapılmasından, yollardaki aksaklıklar ve kusurlardan, allkollü araç kullanımından, trafik kurallarına uymamaktan ya da bunlar dışında kalan herhangi bir nedenden kaynaklanabilmektedir. Her gün binlerce irili ufaklı trafik kazası yaşanmaktadır. Bu trafik kazaları, maddi hasarlı trafik kazaları olabileceği gibi, yaralanmalı trafik kazası ya da ölümlü trafik kazası da olabilir. En nihayetinde trafik kazası, bu kazaya karışan kişilere maddi veya manevi zararlar verebilmektedir. Bu makalemizde trafik kazası tazminatı ve trafik kazalarından kaynaklanan maddi manevi zararların nasıl karşılanacağı üzerinde duracağız.
İş kazasıda açılabilecek tazminat davaları.İş Kazalarında Tazminatı

İş kazasıda açılabilecek tazminat davaları.İş Kazalarında Tazminatı

İş kazasının iki muhtemel sonucu olacaktır: İşçi ya hayatını kaybedecek ya da bedenen veya ruhen engelli hale gelecektir. Bu iki durumda da işçinin ya da yakınlarının işverenden tazminat alma hakkı bulunmaktadır. Peki iş kazası meydana geldikten sonra hangi tazminat davaları açılabilir?
 Yargıtay’dan, ‘gizli kayıt’a ‘ani gelişme’ vizesi

Yargıtay’dan, ‘gizli kayıt’a ‘ani gelişme’ vizesi

Kocasının hakaret ve tehditlerini kaydeden kadın, mahkemeye başvurdu. Delil olarak sunulan kayıtları “Hukuka aykırı” diyerek reddeden mahkemenin kararını bozan Yargıtay, ani gelişen hallerde kaydın hukuka uygun olduğuna hükmetti.
İş Kazası ve Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

İş Kazası ve Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Hukuk alanında maddi ve manevi tazminat davaları uzman kişilerce hesaplanır. Bu raporlar doğrultusunda mahkeme miktarları belirleyerek karar vermektedir.

Bununla birlikte iş kazalarında ve trafik kazalarında yaralanmadan dolayı kusur ve iş göremezlik oranına göre değişik kriterlerin yer aldığı hesaplamalar yapılmaktadır.

Burada yapılacak hesaplamalar tahmini ve bilgi amaçlıdır.

Kiracının kira sözleşmesinin süresi dolmadan tek taraflı feshi - kiralananın tahliyesi

Kiracının kira sözleşmesinin süresi dolmadan tek taraflı feshi - kiralananın tahliyesi

Kira Sözleşmesi - Davacı Tarafça Anahtar Teslimine İlişkin Yazılı Belge Sunulamadığı Ancak Davacı Tarafça Tahliyenin Davalı Tarafın Bilgisi ve Onayı İle Gerçekleştiği İleri Sürüldüğü/Mahkemece Tahliye Tarihini ve Anahtar Teslimini Yazılı Belge İle Kanıtlayamayan ve İspat Yükü Kendisine Düşen Davacı Tarafa Anahtar Teslim Tarihi Hususunda Yemin Teklif Etme Haklarının Hatırlatılması ve Hasıl Olacak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken İspat Yükünün Davalı Tarafa Yükletilmesinin Doğru Görülmediği

Özel Güvenlik Kanunda değişiklik. Özel Güvenlik hakları nelerdir

Özel Güvenlik Kanunda değişiklik. Özel Güvenlik hakları nelerdir

Özel güvenlik görevlilerin hakları nelerdir. Yeni yasa neler getiriyor. Özel güvenlik kanunu ne olacak. Tasarıyla, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun "Güvenlik tedbirleri “başlıklı maddesi, "Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve havacılık güvenliği" şeklinde içeriği de geliştirilerek yeniden düzenlenecek.
İşçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi hakkında Yönetmenlik

İşçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi hakkında Yönetmenlik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Güvenlik şefi olarak çalışırken, ücretlerinin ödenmemesi ve şeflik görevinden güvenlik görevliliğine getirilmesi

Güvenlik şefi olarak çalışırken, ücretlerinin ödenmemesi ve şeflik görevinden güvenlik görevliliğine getirilmesi

Yargıtay da özel güvenlik şifin güvenlik görevlisi yaparak proje değişliği kabul göremedi ve emsal karar verdi işte o kara Özel Güvenlik Hakları. İş sözleşmesindeki esaslı değişikliği kabul ettiğine dair yazılı bir belge bulunmaması- yeni işte 2 ay çalışmanın kabul anlamına gelmeyeceği Davacı, önceki işyerinde güvenlik şefi iken, 31.05.2010 tarihli yazı ile gerekçesi belirtilmeden aynı görev ve unvanla yeni işyerine atanmış, davacı bu belgeyi imzalamaktan imtina etmiş, şef olarak atanmasına rağmen yeni işyerinde daha alt bir görev olan güvenlik görevliliği işi yaptırılmış, davacı bu durumun düzeltilmesini istemiş ve değişiklik yapılmayınca iş sözleşmesini 09.08.2010 günü haklı nedenle bildirimsiz olarak feshetmiştir. Davacının, iş sözleşmesindeki esaslı değişikliği kabul ettiğine dair yazılı bir belge bulunmamaktadır. Davacının yeni görev yerinde 2 ay süreyle çalışması, durumu kabullendiğini ve itiraz etmediğini göstermez. Zira durumun düzeltilmesi için işveren vekili ile görüşmüş ve sonuç alamadığından akdi feshetmiştir. Davacı 7 yıllık işçi olup, haklı neden olmadan işten ayrılması olağan yaşam kurallarına aykırıdır. Hukuka aykırılık durumu devam ettiğinden 6 işgünlük sürenin geçtiğinden de söz edilemez.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi Kıdem, İhbar ve Kötü Niyet Tazminatında değişiklik oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi Kıdem, İhbar ve Kötü Niyet Tazminatında değişiklik oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen henüz Sayın Cumhurbaşkanımızca onaylanmayan “İş Mahkemeleri Kanunu “çalışma hayatında başta kıdem tazminatı olmak üzere zamanaşımı konusunda ihbar, kötüniyet ve eşit davranmama tazminatlarında önemli değişiklikler getiriyor. Bu değişiklikleri açıklayalım.
Trafik Kazaları ve Tazminat Davaları çıkan yüksek tazminat

Trafik Kazaları ve Tazminat Davaları çıkan yüksek tazminat

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçı olmasalar dahi, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze, defin ve hastane masraflarını talep edebilirler. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler. Ölümlü trafik kazasının gerçekleşmesinden itibaren 15 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir.
Güvenlik şefi olarak çalışırken, ücretlerinin ödenmemesi ve şeflik görevinden güvenlik görevliliğine getirilmesi

Güvenlik şefi olarak çalışırken, ücretlerinin ödenmemesi ve şeflik görevinden güvenlik görevliliğine getirilmesi

Yargıtay da özel güvenlik şifin güvenlik görevlisi yaparak proje değişliği kabul göremedi ve emsal karar verdi işte o kara Özel Güvenlik Hakları. İş sözleşmesindeki esaslı değişikliği kabul ettiğine dair yazılı bir belge bulunmaması- yeni işte 2 ay çalışmanın kabul anlamına gelmeyeceği Davacı, önceki işyerinde güvenlik şefi iken, 31.05.2010 tarihli yazı ile gerekçesi belirtilmeden aynı görev ve unvanla yeni işyerine atanmış, davacı bu belgeyi imzalamaktan imtina etmiş, şef olarak atanmasına rağmen yeni işyerinde daha alt bir görev olan güvenlik görevliliği işi yaptırılmış, davacı bu durumun düzeltilmesini istemiş ve değişiklik yapılmayınca iş sözleşmesini 09.08.2010 günü haklı nedenle bildirimsiz olarak feshetmiştir. Davacının, iş sözleşmesindeki esaslı değişikliği kabul ettiğine dair yazılı bir belge bulunmamaktadır. Davacının yeni görev yerinde 2 ay süreyle çalışması, durumu kabullendiğini ve itiraz etmediğini göstermez. Zira durumun düzeltilmesi için işveren vekili ile görüşmüş ve sonuç alamadığından akdi feshetmiştir. Davacı 7 yıllık işçi olup, haklı neden olmadan işten ayrılması olağan yaşam kurallarına aykırıdır. Hukuka aykırılık durumu devam ettiğinden 6 işgünlük sürenin geçtiğinden de söz edilemez.
İşverenin temel ücreti bölmek suretiyle ücret dışındaki işçilik alacaklarını da ödenmiş gibi göstermesi gerçeği yansıtmayan tahakkuklara itibar edilemeyeceği

İşverenin temel ücreti bölmek suretiyle ücret dışındaki işçilik alacaklarını da ödenmiş gibi göstermesi gerçeği yansıtmayan tahakkuklara itibar edilemeyeceği

Emsal yargıtay kararı ÖZETİ: Davacının imzasını içermeyen aylık ücret bordrolarında saat ücreti ile temel ücret hesabı dışında fazla çalışma ve tatil ücreti gibi tahakkuklara yer verilerek davacının banka hesabına yatan tutar ile uyumlu bir tahakkuka gidilmiştir. Davalı işveren işçinin imzasını içermeyen ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bordrolarla temel ücreti bölmek suretiyle diğer işçilik alacaklarının da ödendiği şeklinde bir uygulama geliştirmiştir. İşçinin banka hesabına yapılan ödemelerde maaş açıklaması dışında başka bir bilgiye yer verilmemiştir. Mahkemece aylık 1.717,05 USD ücrete göre davacının fazla mesai (haftada 18 saat üzerinden) ve tatil alacakları hesaplanmalı, bordrolarda aylık 1.717,05 USD üzerinde ödeme bulunan aylar yönünden işverence yapılan ödeme miktarları o dönem muaccel olan fazla mesai ve tatil alacaklarından mahsup edilmelidir. Gerçeği yansıtmayan tahakkuklara itibarla ilgili ayların hesaptan dışlanması bozmayı gerektirmiştir.
696 sayılı KHK kapsamında Yargıtay ve Danıştay yeniden yapılanacak

696 sayılı KHK kapsamında Yargıtay ve Danıştay yeniden yapılanacak

696 sayılı KHK kapsamında Yargıtay’da dosyaların sonuçlandırılması için Ceza ve Hukuk Genel Kurulu’na sürekli görev yapacak 100 yeni üye atanacak. Danıştay’da ise İdari Dava Daireleri Kurulu’nun görev süresi Aralık 2022’ye kadar uzatıldı. Danıştay’a atanacak 16 yeni üyenin 4’ünü Cumhurbaşkanı atayacak
İşyeri müdürü işçiye hakaret manevi tazminat emsal Yargıtay kararı

İşyeri müdürü işçiye hakaret manevi tazminat emsal Yargıtay kararı

Davalı iş verenlikte müdür olarak görev yapan kişinin davacı işçiye hakaret ettiği sabit olduğundan, işçinin işverenden manevi tazminat talep edebileceği sonucuna varılacaktır.
Askerlik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği

Askerlik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi örneği

Bu dilekçeye, askerlik şubesinden alınan ve askerlik görevini gösterir belgenin bir suretinin de eklenmesi gerekir. Askerlik nedeniyle işçinin işten ayrılması durumunda kıdem tazminatının ona ödenmesi gerekir. İşçinin bu dilekçeyi, makul bir süre önce işverene vermesinde fayda vardır.
Müvekkil Dava Hakkında Genel Bilgilendirme

Müvekkil Dava Hakkında Genel Bilgilendirme

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, avukatların, müvekkillerini bilgilendirme yükümlülüğünü daha kolay yerine getirme imkanları da ortaya çıkmaktadır. Daha önceki yazılarımızda, müvekkili süreç hakkında bilgilendirmenin öneminden bahsetmiştik. Bu yazımızda, teknolojiyi kullanarak bunu nasıl daha kolay bir hale getirebileceğimize değineceğiz.
İşverenin, işçilere eşit davranma borcunun tanımı, Yargıtay kararı

İşverenin, işçilere eşit davranma borcunun tanımı, Yargıtay kararı

İşverenin, işçilere eşit davranma borcunun tanımı, kapsamı ve sınırları nelerdir? Emsal Yargıtay karları İşyerinde çalışan işçilere eşit davranma ve eşit değerdeki işlerde çalışan işçilere eşit çalışma koşullarını uygulama, çağdaş iş hukukunun tanıdığı, genellikle hakkaniyet esasına dayandırılan bir borçtur. İşverenin eşit davranma borcunun hukuki kaynağını Anayasadaki eşitlik ilkesi (m. 10) ile İş Kanunundaki eşit davranma ilkesi (m. 5) oluşturmaktadır. Anayasaya göre, herkes dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Ayrıca, Anayasanın 10. maddesine 2004 yılında eklenen ikinci fıkraya göre, kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptirler. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bundan başka, aynı maddeye 5982 sayılı Kanunla 2010 yılında getirilen yeni düzenlemeler Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmemiş ve 12 Eylül 2010’da halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. Böylece söz konusu 10. maddenin ikinci fıkrasına “Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” cümlesi ile bu fıkradan sonra gelmek üzere şu fıkra eklenmiştir: “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz”.
Kimliği yenilemeyen veya iptal olan Özel güvenlik görevlisinin kıdem ihbar tazminat hakkı varmı

Kimliği yenilemeyen veya iptal olan Özel güvenlik görevlisinin kıdem ihbar tazminat hakkı varmı

Kimliğini yenilemediği için işinden atılan bir güvenlik görevlisinin başvurusunu değerlendiren mahkeme işten atılmayı haklı buldu.

Yargıtay: İşçinin yazılı onayı olmadan maaşı düşürülemez

Yargıtay: İşçinin yazılı onayı olmadan maaşı düşürülemez

Ücret düşürülmesi, ikramiye veya sosyal yardımın kaldırılması, görevinden daha alt seviyedeki bir göreve atanmanın işçi aleyhine olduğunu belirten Yargıtay kararında, “Bu tür değişiklikler, ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilir” denildi.
TANIK VE ŞAHİTLERİNİZ NASIL OLMALIDIR?

TANIK VE ŞAHİTLERİNİZ NASIL OLMALIDIR?

İş davalarında ve diğer davalar için mutlak kesin suretle anık veya şahitler olmalıdır. Mahkemelerin uzamaması ve hak kaybına yol açmamak için kişilerin tanıkları hazır etmesi gerekir. Tanıklar gelmezse duruşmaya polis zoruyla getirtilip, hakkında arama kararı çıkartılabilir. Hukuk davalarında tanık gelmediği zaman mahkeme tanığa HMK gereğince disşplin cezası uygulayabilir. Ve bununla ilgili disiplin cezası alan kişiler vardır. Bu ceza ancak mahkemeye yazılacak mazeret yazısı ile değişebilir.
Kilometre düşürerek araç satma - dolandırıcılık suçu

Kilometre düşürerek araç satma - dolandırıcılık suçu

Yargıtay 23. Ceza Daireleri Kararları; Kilometresiyle oynayıp düşürerek araç satmanın dolandırıcılık suçunu oluşturduğu

Bir başak olayda Adana'da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp fiyatını arttırarak sattığı iddiasıyla yargılanan sanık ile vekalet verdiği kardeşi ve arkadaşına "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Yargıtay'dan önemli boşanma kararı

Yargıtay'dan önemli boşanma kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, baktığı bir boşanma davasında, erkeğin "aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı, bu nedenle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu" sonucuna vardı.

Özel Güvenlik Kimlik kartının alınmasına engel haller veya mevcut kimlik kartını iptal sebepleri nelerdir?

Özel Güvenlik Kimlik kartının alınmasına engel haller veya mevcut kimlik kartını iptal sebepleri nelerdir?

Bu konu sayıları yüzbinleri bulan özel güvenlik görevlilerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe teşebbüsünden önce ögg kimlik kartını almak nispeten kolaydı. Ancak bu tarihten sonra KHK ile bu hususta önemli düzenlemeler yapılıp konu yeniden düzenlenmiştir.
İşçilerin iş hukukunda iş yerinde maruz haklı fesih koşulunu karşılayan davranışlar

İşçilerin iş hukukunda iş yerinde maruz haklı fesih koşulunu karşılayan davranışlar

İşçinin karşılaşacağı haklı fesih nedenleri nelerdir? İşçiye yönelik hukuki karşılığı olan davranışlar nelerdir? Bu durumda işçi ne yapabilir? İşçinin Hakları nedir? Dünyanın her yerinde işçi ile işveren arasında bir iş ilişkisi kurulduğunda tarafları oluşturan işçi ile işveren arasında belirli bir akit otomatik olarak kurulur. Hukuk sistemlerinde bu tanımlanmıştır.
Eşini darp eden koca yararına manevi tazminata hükmedilebileceği

Eşini darp eden koca yararına manevi tazminata hükmedilebileceği

(Kadının Facebook da Başka Erkekle Samimi Fotoğraf Paylaştığı ve Yazışmalar Yaptığı/Mevcut Telefonundan Ayrı Edindiği GSM Hattı İle Aynı Erkekle Gecenin Geç Saatlerinde Sık ve Uzun Süreli Görüşmeler Yaptığı Birden Fazla Güven Sarsıcı Davranışları Kocada Şiddetli Elem ve Hiddet Oluşturduğu - Kadının Erkeğe Nazaran Daha Ağır Kusurlu Olduğu/Davacı Erkek Yararına Manevi Tazminata Hükmedileceği/Boşanmadan Kaynaklı Manevi Tazminat İstem
Online Ücret Hesaplama Araçları

Online Ücret Hesaplama Araçları

Hukuk alanında maddi ve manevi tazminat davaları uzman kişilerce hesaplanır. Bu raporlar doğrultusunda mahkeme miktarları belirleyerek karar vermektedir.

Bununla birlikte iş kazalarında ve trafik kazalarında yaralanmadan dolayı kusur ve iş göremezlik oranına göre değişik kriterlerin yer aldığı hesaplamalar yapılmaktadır.

Burada yapılacak hesaplamalar tahmini ve bilgi amaçlıdır.

İşçinin Kıdem Tazminatı Haklı Nedenle Fesih istifa etmesi

İşçinin Kıdem Tazminatı Haklı Nedenle Fesih istifa etmesi

Ücretlerin ödenmemesi İşçİ yönünden haklı fesih nedenidir. İkram İye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil gibi alacaklar İle yasadan kaynaklanan alacakları ücret olarak değerlendirmek gerekir.Fiilen çalışılamayan ve çalışılmış sayılmayan günler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamaz.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

Meslek hastalığının bildirilmesi ve bildirim süresi ile ilgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun 14 üncü ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde yer almaktadır. Buna göre; a-4/1-a (SSK) ve 5 inci madde kapsamında bulunan (haklarında bazı sigorta kolları uygulanan) sigortalıların meslek hastalığının, meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalı veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, b-4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalının meslek hastalığının kendisi tarafından, c-4/c kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ve meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalıların kendileri veya bu durum kendisine bildirilen işverenleri tarafından,, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde Kuruma bildirilmesi gerekir. Bildirim işlemi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi yapılır. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverenden veya 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıdan, Kurumca bu olayla ilgili yapılmış bulunan tedavi giderleri, yol gideri, gündelik, refakatçi giderleri ve diğer harcamalar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneği tahsil edilir. Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun sosyal güvenlik denetmenleri veya müfettişleri tarafından ya da Bakanlık iş müfettişleri tarafından yapılabilir.
Evlilikde Mal Paylaşımı Rejimi nasıl yapılır

Evlilikde Mal Paylaşımı Rejimi nasıl yapılır

Evlilikde mal rejimi nedir ve yasal uygulamları nelerdir şeklinde sorularınızın cevapları için sayfamızda bulunan maddeleri tek tek inceleyebilir kafanızdaki soru işaretlerinin çözülmesine yardımcı olabilirsiniz.
Özel Güvenlik Çalışanlarının Sıkıntılarını hakları

Özel Güvenlik Çalışanlarının Sıkıntılarını hakları

Özel Güvenlik kanuna göre belirlenen esaslar ve yönetmelik şartları ile Özel Güvenlik Personelinin şartları belirlenmiştir.
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni Ne Şekilde İptal Edilir?

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni Ne Şekilde İptal Edilir?

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde Bir suçtan ceza almışsa hüküm acıkması yapılmışsa çalışma izni Valilik/Bakanlıkça iptal edilir.Mahkemesi devam eden özel güvenlik görevlisi kimliği silahsıza çevrilir güvenlik görevlisi bölge idare mahkemesine dava aça hakkı vardır

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NEDİR?

Haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar kanunen fazla çalışma sayılmaktadır. Bu uygulamada fazla mesai olarak adlandırılmaktadır. Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça 45 saatlik bu süre çalışma günlerine eşit olarak bölünür. Taraflar eşit bir şekilde bu süreyi bölmek istemez, farklı çalışma saatleri uygulamak isterlerse de günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Yani tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.
Özel Güvenlik Hukuku

Özel Güvenlik Hukuku

• Özel Güvenlik Şirketi kurulması, gerekli izinlerin alınması • Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi alınması ve değişiklikleri • Sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü • Özel Güvenlik Görevlilerinin istihdamı ile ilgili iş hukuku ve özel güvenlik hukuku danışmalık • Alarm Merkezi Kuruluşu ve ilgili izinlerin alınması ile ilgili danışmanlık • Davaların takibi Büromuzda çalışan her bir Özel Güvenlik Avukatı Özel Güvenlik Hukuku alanında büyük tecrübe sahibidir.

 
3WTURK CMS v8.3.1